Tjänster

Handledning

Ärende och processhandledning enskilt eller i grupp för yrkesverksamma inom psykosocialt arbete men även för uppdragstagare som t.ex. familjehem.

Konsultationer

Analyserar den NYA Kälvestenintervjun, läs mer på www.kalvestenintervju.se

Genomgång och analys av familjediagnostiska intervjuer av familjehemsföräldrar och adoptivföräldrar enligt gamlaKälvestenmodellen med ett BBIC och anknytningsteoretiskt perspektiv.

Andra konsultationer inom familjehemsområdet.

Anknytningsintervjuer enligt attachment style interview( ASI ) eller IAS, intervju för anknytningsstil.

Utbildning

Utbildar i hur man utreder familjehem med den “NYA Kälvestenintervjun”, som är en del av en utredningsmodell.

Utbildar även i analysen av  NYA Kälvestenintervjun.

Läs mer på www.kalvestenintervju.se

Coaching

Stödjande, vägledande och utvecklande samtal som kan skapa möjligheter.

Läs mer om: 

Handledning

Utbildning

Coahing