Om Mig

Jag är auktoriserad socionom och har drygt trettio års yrkeserfarenhet som socialsekreterare och familjehemssekreterare inom Uppsala kommuns individ och familjeomsorg. De sista 14 åren arbetade jag på en central enhet med rekrytering, utredning och utbildning av familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Jag har också arbetat på socialjouren. Sedan 2008 driver jag det egna företaget.

Förutom socionomexamen,  1976 på socialhögskolan i  Örebro, har jag två fristående magisterutbildningar från Stockholms Universitet. Psykosocialt  arbete 30 p (2006) och handledningens metodik i socialt arbete 45 hp (2008). Jag har också en två-årig systemisk handledarutbildning för att handleda familjehem/kontaktfamiljer i Erik Abrahamssons regi (2006).

Jag är utbildad i ASI/AF (Attachment Style Interview for Adoption/Fostering). Child and Family Training för Royal Holloway, University of London (2008).

Är också utbildad i Kälvestens intervjumetod (1994) och i analys av Kälvestenintervjuer (familjediagnostisk djupintervju av familjehem och adoptivföräldrar) av Déry Tegnér/Moberg-Hovmark (2009).

Har tillsammans med Ilona Déry Tegnér utarbetat den “NYA Kälvestenintervjun” som fokuserar på anknytnings-, affekt- och mentaliseringsteori och utbildar i denna sedan hösten 2011. (läs mer på www.kalvestenintervju.se)