Utbildning

Har tillsammans med  Ilona Déry Tegnér, leg psykolog, leg psykoterapeut utarbetat den Nya Kälvestenintervjun. Intervjun ingår som en del i en utredningsmetod i hur man utreder familjehem.

Vi utbildar i den nya metoden och i den NYA intervjun.

 

Läs mer på www.kalvestenintervju.se och följ aktualiteter på facebooksidan.