Coaching

Likheterna mellan coaching och handledning är stora. Engelska ordet coach betyder instruktion eller handledning. Stödja, uppmuntra, vägleda eller utveckla skulle man kunna säga på svenska.

Ett coachande samtal är ett samtal som skapar möjligheter. Precis som handledaren ställer en coach frågor men ger inga svar. Det är klienten själv som ska finna sina egna svar eller lösningar och hitta fram till sina inneboende resurser. Klienten har den nödvändiga kunskapen men kan behöva hjälp att hitta sina egna redskap.

I många olika faser av livet både privat och yrkesmässigt kan man behöva samtala med en utomstående för att få perspektiv på sin tillvaro. Att lyfta fram det som fungerar och titta på hur man har löst sina problem tidigare. Att fokusera på det salutogena, de hälsofrämjande aspekterna istället för att fokusera på det som inte fungerar så bra. Att sätta upp realistiska mål och göra en handlingsplan.