Handledning

I alla yrken eller uppdrag där man använder sig själv i möten med andra kan man behöva tid för att reflektera över vad man gör, hur man gör men också vem man är. Att i samtal med andra få pröva alternativa tankar och förhållningssätt och att uppmärksamma de processer som sker i mötet med klienten är viktigt för att öka proffesionaliteten. Allt i syfte att klienten/eleven/patienten ska få en bättre behandling.

Handledning är ett sätt att utveckla yrkeskompetensen, att stärka yrkesidentiteten och att motverka eller förebygga utbrändhet.

I samtal med andra kan man få stöd, bekräftelse, trygghet och en känsla av sammanhang så att arbetet uppfattas som meningsfullt, hanterbart och begripligt.

I handledning kan man också få tid att bearbeta och avlasta sig de känslomässiga aspekterna i yrkesutövandet.

Handledning är en inlärningsprocess över tid som ger utrymme för egen reflektion, förändring och därmed lärande.

En handledare ansvarar för samtalet, dialogen, kommunikationen och leder processen framåt.

En handledares främsta redskap är att ställa lagom ovanliga frågor som gör en skillnad – inte att ge svar.