Blomma

Välkommen

Jag erbjuder ärende- och processhandledning till yrkesverksamma samt analyser av NYA Kälvestenintervjun som fokuserar på anknytning, affekter och mentalisering. Jag utbildar också i NYA Kälvestenintervjun.

Jag är auktoriserad socionom med mångårig yrkeserfarenhet av psykosocialt arbete och medlem i Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete.

Jag är behörig att handleda socionomer som vill ansöka om socionomauktorisation.

Jag är vidareutbildad och handledarutbildad. Min teoretiska grundsyn är systemteoretisk med ett salutogent och lösningsfokuserat perspektiv. Arbetar också med anknytnings- affekt- och mentaliseringsteorier.